Tisztelt Mencshelyi Lakosok, Választópolgárok!

Majd öt év után ismét lezajlottak az önkormányzati választások, és öt év után kijelenthetem, hogy folytathatjuk a megkezdett közös munkát! Községünk amellett döntött, hogy a tevékenységünk, ha nem is mindig hibátlan, de mindenképpen a településünk javát szolgálja.

Köszönöm mindenkinek, aki élt alkotmányos jogával és részt vett a szavazáson! Gratulálok megválasztott képviselőtársaimnak! Külön szeretném megköszönni Helyi Választási Bizottság tagjainak munkáját!

Minden képviselőtársam munkájára és együttműködésére számítok. Remélem, hogy a képviselőtestületi ülések továbbra is kizárólag községünket érintő viták, de inkább tanácskozások színterei lesznek. Hiszem, hogy csak összefogással lehet nagy és fontos dolgokat végrehajtani, elért eredményeinket megtartani, a lehetőségekhez mérten fejlődni, a nehéz makrogazdasági helyzet ellenére.

Ugyan számos dolgot hoztunk létre, de nem dőlhetünk hátra.

Tisztában vagyunk az előttünk álló feladatokkal, melyek közül több megoldása meghaladja saját erőforrásainkat, képességeinket. A pályázatokat figyeljük és amely a községünknek hasznos, arra pályázni fogunk, amennyiben megfelelünk a feltételeknek.

A választásokon elért eredményeket maximálisan tiszteletben tartva felül kell emelkednünk ellentéteinken, és közösen kell dolgoznunk a jövő érdekében. A siker kulcsa a közös erőfeszítés és a megalkuvást nem ismerő közös munka! Ebben a szellemben folytatnám a következő ciklust. Majdnem biztos vagyok benne, az első lépésünktől az utolsóig sokan megteszünk mindent azért, hogy Mencshely továbbra is talpon maradjon és a lehetőségekhez mérten fejlődjön.

Tisztelettel: Szabó Zoltán László

Mencshely község polgármestere