Látnivalók

EVANGÉLIKUS TEMPLOM (műemlék)

Evangélikus templomKözépkori eredetű, keletelt, hosszú teremtemplom, belsejében oszlopokon álló, U alakú karzat. Mencshely ismeretlen elnevezésű templomának papját 1333-ban írták össze a pápai tizedjegyzékben. A török időkben a falu nem néptelenedett el és temploma is megmaradt. Az evangélikus gyülekezet bővítette a templomot 1791-ben, a falkorona emelése 1820-ban  történt. 1857-ben tatarozás közben a déli homlokzaton román kori kapu, felette ablakok kerültek elő, amelyek a jelenlegi vakolat alatt rejtőznek (Koppány Tibor). A templomkertben álló gyülekezeti ház (egykori magtárépület) felújítása 2002-2003-ban készült el.

GÁLYARAB EMLÉKMŰ

Gályarab emlékműAz evangélikus templom kertjében.
Már a XVI. század közepe táján éltek itt evangélikusok. Szervezett gyülekezet csak 1660-ban volt. A különös, hajóorr formájú emlékművet Zsédenyi István mencshelyi lutheránus lelkipásztor emlékére állították, akit az ellenreformáció idején a veszprémi püspök gályarabságra ítéltetett és elhurcoltatott. Az emlékművet 1997 Pünkösdjén állították.

 

 

Első anyakönyvünkben 1660-ról az alábbi feljegyzés olvasható:

“Tiszt. Zedeni István Úr volt Mentseli Predikátor és egyszermind ő kelme adminisztrálta a Dörgitsei helységet, néptelensége és kevés jövedelme miatt  együtt  adminisztrálta, ugyanitt Mentselen is végezte el dicséretes jó életét és innét vitetett  a dicsőségbe.”

EMLÉKTÁBLA

az evangélikus lelkészi parókia falán
Kossuth Lajos u. 24.
Az evangélikus parókia falán emléktábla hirdeti, hogy 1849 nyarán a két Kossuth-gyermek,  Ferenc és Lajos, a mencshelyi evangélikus paplak féltve őrzött menekültje volt.

EMLÉKMŰ

EmlékműAnyaga: vörös kő, fehér márvány. Felavatva: 1975-ben.
Megjegyzés: Eredetileg Országzászló emlékmű volt.

 

Kossuth u. 24. számú ház előtti téren

 

 

 

Felirata:

“Lantom, kardom tied, oh szabadság”

Petőfi Sándor

REFORMÁTUS TEMPLOM

Református templom Kossuth téren

A templomot 1873-ban a szentgáliak segítségével építették fel a mencshelyi hívek.
A barokk stílusú épületet 1960-ban újították fel.

FALUMÚZEUM

FalumúzeumA volt iskola épületében rendezték be régi használati eszközökkel,  fényképekkel, iskolaszerekkel a község múltját idéző kis múzeumot. Különlegessége a helyi csipkeverő asszonyok munkáinak, valamint a melléképületben a szőlőtermesztéshez és borkészítéshez használt  régi gépek bemutatása.

HŐSI EMLÉKMŰ

A polgármesteri hivatal előtt.
8271 Mencshely, Fő u. 21.
Az emlékművet 1932-ben avatták fel az első világháborúban elesett katonák emlékére. A  második világháborúban elesettek emlékét az emlékmű hátoldalára felvésett tizenhárom hősi halott neve őrzi.

KOPJAFA

A temetőben – Fő utcán
A mencshelyi temetőben nyugszik Blajsza János lelkész (1816-1889), aki létrehozta az 1860-s években az Olvasókört, amely 100 esztendeig szolgálta a falu művelődését. Az 1948-s  szabadságharc aktív résztvevője volt.Isó Dániel és Blajsza János egykori 48-as honvéd  tiszteletére 2002-ben emeltek emlékoszlopot a mencshelyi temetőben, sírjuk közelében.

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (Szentháromság)

Mencshely, Petőfi Sándor u.
A templom a XIX. század elején épült Balassa Albert veszprémi kanonok segítségével, aki jelentős összeget adományozott e célra. A szentély a régi ókútra épült.

ÓDOR KÚRIA (műemlék)

Mencshely, Kossuth utca
nem látogatható

KOSSUTH KILÁTÓ

Halom-hegy
Az új Kossut-kilátóA községből déli irányban piros jelzésű turistaút vezet a Halom-hegyi Kossuth-kilátóba, ahonnan a Balaton egyik legszebb panorámája  nyílik Tihanytól Badacsonyig.