Mencshely Község rendezési terv részleges módosításának véleményezése

(2304/1 – 2325/8 hrsz-okat érintően)

Dokumentum letöltése

Tisztelt Lakosság!

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete magánszemélyek megkeresése alapján a 123/2020.(XI. 16.) számú, valamint az azt módosító 9/2021.(II. 1.) számú képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy A Mencshely község zártkertjében lévő zártkerti földhivatali bejegyzéssel rendelkező, de a településrendezési eszközökben nem kertes mezőgazdasági területként kezelt ingatlanok (2304/1-től 2325/8 hrsz-ig) kertes mezőgazdasági területfelhasználású és szabályozású övezetre módosítása az egyenlő helyzetű ingatlanok egyenlő, építési törvényben leírt egyenlő szabályozására is hivatkozva szükséges és indokolt. A fentebb nevezett rendezési tervmódosítással kapcsolatos dokumentáció a mellékelt pdf dokumentumban megtekinthető, és 15 napig (2021. május 18-tól június 2.-ig) véleményezhető. A tervdokumentációt érintő észrevételeket, megjegyzéseket a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjéhez (8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96.), vagy Mencshely Község Önkormányzata Polgármesteréhez (8271 Mencshely, Fő u. 21.) kérjük az észrevételt tenni kívánó személy által írásban, és aláírva eljuttatni. A megadott határidőn túl benyújtott észrevételeket, véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni. 

Szabó Zoltán

polgármester