Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Mencshelyi Polgárok!

Köszönetemet szeretném kifejezni, hogy engem választottak polgármesternek, egyben gratulálok a megválasztott képviselőknek!
Megtisztelő, egyben nagy felelősséggel, áldozatvállalással járó szolgálat. Mert a közért munkálkodni, igenis szolgálat! Minden erőmmel igyekezni fogok, hogy bizalmukat megszolgáljam, ígéreteimet megtartva községünk és közösségünk fejlődő pályára álljon.
Türelmet és összefogást kérek, azoktól is, akik nem rám szavaztak, mert kizárólag összefogással érhetünk el célokat, együtt lehetünk sikeresek! A szekér is előre halad, ha jobbról, balról, hátulról tolják, elölről húzzák. De ha valaki a küllők közé dorongot rak, akkor nem jutunk sehova. Tudom, nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, de értelmes kompromisszumokat lehet és kell kötni.
Sajnos a demokrácia szabályai és a bürokrácia útvesztői időigényesek. Ahogy az átadás-átvétel megtörténik és megalakul az új képviselő testület, falugyűlést hívunk össze, ahol tájékoztatjuk a lakosságot a valós helyzetről és ennek függvényében az előttünk álló feladatokról.

Tisztelettel: Szabó Zoltán László