MEGHÍVÓ és előterjesztések 2018. május 31. testületi ülés

:

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 31 –én (csütörtökön) 17:30 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről
 2. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

 3. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

 4. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Nagyvázsony, 2018. május 29.

Rauch Csaba

polgármester

HIRDETMÉNY- Földtulajdonosi Gyűlés 2018. június 4-i ülésének határozatai

HIRDETMÉNY – HATÁROZATOK

A 19 – 302350 számú Tulajdonosi Közösség a Balatonakaliban 2018. június 04. napján tartott gyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2018. (VI. 04.) TKgy. sz. határozat: a földtulajdonosi gyűlésen tárgyalandó napirendi pontok a következők:

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
 2. Tájékoztatás, a Tulajdonosi Közösség 2017. évi beszámolójának, mérlegének megtárgyalása, elfogadása.
 3. Költségvetés – 2018.
 4. A gazdák vadkármegelőzést szolgáló eszközbeszerzéseinek támogatása. A „Támogatási Szabályzat megtárgyalása, véglegesítése.
 5. Egyebek: tájékoztatás aktuális kérdésekről

2./2018. (VI. 04.) TKgy. sz határozat: a földtulajdonosi gyűlés levezető elnöke és jegyzőkönyvvezetője Sigmond István, a jegyzőkönyvet Hauck Zsolt hitelesíti.

3/2018. (VI. 04.) TKgy. sz. határozat: A 19 – 302350 sz. Tulajdonosi Közösség jelenlévő képviselői a 2017. év eseményeiről, gazdálkodásáról kapott tájékoztatást elfogadják, a közösség éves beszámolóját 3 158 eFt bevétellel, 613 eFt kiadással, 18 342 eFt eszköz és forrás oldallal hagyják jóvá.

4/2018. (VI. 04.) TKgy. sz. határozat:

 • A tulajdonosi Közösség jelenlévő tagjai a 2018. évi költségvetést 3790 eFt bevétellel, 2 946 eFt bérleti díjkifizetéssel, 825 eFt működési kiadással és 5 933 eFt pályázati kerettel (amelyből 593 eFt a pályázattal kapcsolatos kiadások fedezete, a tényleges pályázati keret 5 340 eFt) és 12 427 eFt várható záró – pénzkészlettel jóváhagyja.
 • A Tulajdonosi Közösség a 2012. december 31. előtt keletkezett követeléseket elévültnek nyilvánítja, a már folyamatban lévő elszámolások kivételével, az ezt megelőző időszakban keletkezett követelés már nem fogadható be.
 • A bérleti díjért korábban nem jelentkezett földtulajdonosok bérleti díj igénye, jelentkezésük esetén, 2013. január 1. napjától teljesíthető.

5/2018. (VI. 04.) TKgy. sz. határozat:

 • A 19 – 302350 sz. Tulajdonosi Közösség Gyűlése az előterjesztés szerinti Támogatási Szabályzatot, a Támogatási Kérelmet és a Támogatási Szerződést jóváhagyja, előírásaikat a 2018. június 5-ét követő eljárásokban kell alkalmazni.
 • A pályázatok beadásának határideje 2018-ban augusztus 31.
 • Felhatalmazza a képviselő testületet a pályázati eljárás teljes körű bonyolítására: a pályázati felhívás közzétételére, a beérkezett pályázatok elbírálására, a támogatási szerződés megkötésére és a szükséges utóellenőrzések elvégzésére, szerződésszegés esetén a támogatás visszakövetelésére.
 • Felhívja a Képviselő Testület figyelmét, hogy szükség szerinti szabálymódosításra a 2019. évi gyűlés elé terjeszthető módosítási indítvány.
 • Mellékletek: Támogatási Szabályzat, Támogatási Kérelem, Támogatási Szerződés

Balatonakali, 2018. június 04.

Sigmond István
Tulajdonosi Képviselő

mellékletek:

Támogatási szerződés
Támogatási Szabályzat véglegesített
Támogatási kérelem