MEGHÍVÓ! 2018. május 10. 17:30 Képviselő testületi ülés

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 10. –én (csütörtökön) 17:30 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. 2018 évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (I. sz. melléklet)

 2. Közbiztonsági beszámoló 2017.

 3. Mencshely Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása

 4. Mencshely Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat

 5. Mencshely község Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

 6. Mencshely Község 2019-2023 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

 7. Mencshely- Halom hegy utcáinak elnevezésére javaslat

 8. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Nagyvázsony, 2018. május 4.

Rauch Csaba
polgármester

MEGHÍVÓ! 2018. március 29. 17:30 testületi ülés

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29. –én (csütörtökön) 17:30 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. Mencshely Község Önkormányzata és szervei 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat (I. sz. melléklet.; II. sz. melléklet)

 2. Mencshely Község Önkormányzata és szervei 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat

 3. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2018/19 es tanévre vonatkozó beiratkozási időpontok meghatározására javaslat

 4. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Nagyvázsony, 2018. március 19.

Rauch Csaba
polgármester

MEGHÍVÓ! 2018. február 28. 18 óra Testületi ülés

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 28. –án (szerdán) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Polgármesteri Hivatal

 1. Közösen fenntartott intézmények 2017. évi elszámolása (KÖH, Egészségház, Óvoda)
 2. Mencshelyi Települési Értéktár Bizottság működéséről tájékoztató
 3. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítására javaslat
 4. Mencshely község 2018. évi közbeszerzési tervére javaslat
 5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 7. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatára javaslat
 8. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS
 Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása

MEGHÍVÓ!- Közmeghallgatás 2017. december 14. 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete és testületi ülést és közmeghallgatást tart 2016. december 14. –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel, melyre ezúton meghívom.

Helye: Faluház, Mencshely

 1. Közmeghallgatás

 2. Egyéb aktuális ügyek

Rauch Csaba
polgármester