Beszámoló Mencshely Község Önkormányzata 2021. évben végzett munkájáról

Beszámoló Mencshely Község Önkormányzata 2021. évben végzett munkájáról
a 2021. október 28. napi közmeghallgatáshoz

A 2021. év eleje is speciális volt a képviselő-testületi munkára tekintettel, ugyanis a vészhelyzet miatt a polgármester a képviselő-testület hatáskörére kiterjesztve hozhatott rendelkezéseket (2020. november 4-től kezdődően) egészen 2021. június 14-ig. Ezt a rendelkezést a Magyar Kormány a 307/2021.(VI. 5.) Korm.rendelettel oldotta fel, így 2021. június 15-től újra lehetett képviselő-testületi ülést tartani.

A 2021. január 1.-től június 14-ig tartó vészhelyzeti időszakban összesen 97db határozat, és 4db rendelet meghozatalára került sor a polgármester által, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben.

  1. június 15-től a képviselő-testület ülésezhet újra, ettől az időszaktól kezdődően a képviselő-testület az idei évben eddig 4 testületi ülésen a mai napig 39db határozatot (ebből 3 zárt ülésen, szociális témában), és 3db rendeletet fogadott el.

Telekértékesítések:

  1. év egyik legnagyobb munkát igénylő feladata volt, és a meghozott döntések többsége arról szólt, hogy sor került a 2007-ben kimért telkek területének rendbe tételére, illetve 10db telek kivételével, e telkek értékesítési folyamatának lebonyolítására. Mindösszesen 25 telek lett értékesítve, valamint a telkek mellett a Petőfi S. utcában a volt bolt épülete is el lett adva.

Ezekből a telekértékesítésekből az önkormányzatnak 87 447 000.- Ft bruttó bevétele lett, sajnos azonban a NAV felé is meg kellett fizetni az Áfá-t, amelynek összege 18 591 094.- Ft volt, így az önkormányzat ezen értékesítésekből nettó 68 855 906.- Ft tényleges bevételben részesült. Azonban a telekértékesítés kötelezettséggel is jár, mert a 2007. évi kiméréskor, a jogszabályi kötelezettség ellenére, nem került sor ezeknek a telkeknek a közművesítésére. Amelyet részben pótolni szükséges: ez azt jelenti, hogy az ivóvíz, és a közvilágítás biztosítása az önkormányzat feladata, ennek kiépítési költsége várhatóan mintegy 30 millió Ft lesz. A szennyvizet az új ingatlantulajdonosok és az önkormányzat közös erővel próbálja megvalósítani.

A Mencshely 419 hrsz.-ú parcellázott telkek víz- és szennyvíz-közműellátásának megterveztetése is sokba kerül, több árajánlatot bekérve Hosoff Tibor tervező végzi el a tervezést, amelynek szerződéses összege 3 400 000.-Ft, de az engedélyekkel együtt összesen 5-6 millió Ft-ba kerül.

Régi bolt ingatlan értékesítése – új bolt létesítése:
A telekértékesítésekhez kapcsolódik az idei évben, hogy az önkormányzat értékesítette a régi bolt ingatlanát a Petőfi utcában. Az ingatlant a Kamra Gasztro Kft nevű veszprémi cég vette meg azzal a céllal, hogy boltot szeretne az épületben működtetni. Ehhez pályáztak a Magyar Kormánynak a Gazdaság-újraindítási Akcióterve keretében a kistelepülési üzletek támogatására kiírt pályázaton, ahol 67 000 000.- Ft-ot nyertek Mencshelyen üzlet működtetésére, így hamarosan Mencshelyen újra lesz bolt.

Újra orvosi rendelő Mencshelyen, orvosi eszközfejlesztés:
Az idei évben bő 10 év után újra lett helyben működő rendelő, köszönhetően annak, hogy a Magyar Falu Program keretében a tavalyi évben sikerült pályázati forrást nyerni a rendelő felújítására és akadálymentesítésére, ezzel elhárult az akadálya annak, hogy a Népegészségügyi Intézet újra kiadja a rendelő működési engedélyét. Az idei évben szintén a Magyar Falu Program keretében sikeresen pályázott az önkormányzat a rendelő hiányzó orvosi eszközeire az orvosi eszközfejlesztés pályázaton, az elnyert támogatás összege 734 360.- Ft.

Átadásra került Dr. Sebestyén Gyula háziorvos részére az év elején a Mencshelyért” kitüntető cím a Mencshely településen 1983 óta – 38 éve folyamatosan – a településen élők egészségügyi állapotának megőrzése és javítása érdekében kifejtett áldozatos, magas színvonalú háziorvosi tevékenysége és gyógyító munkája elismeréseként.

A mencshelyi orvosi rendelő működési engedélyének kiadása miatt felül kellett vizsgálni a háziorvosi feladat ellátási szerződést is, és mivel már régi volt egy teljesen újat fogadtak el Mencshely, Pula és Nagyvázsony Képviselő-testületei.

Önkormányzati utak felújítása (Idei évben mindösszesen: 24 363 556.-Ft összegben!)
Sok feladatot ró az önkormányzatra az önkormányzat tulajdonában álló nagyszámú és utak (belterületi út 7,909km, külterületi utak: 19,723km, mindösszesen 27,632km hosszan) karbantartása is, amelyet az önkormányzat pályázat és saját forrás biztosításával próbál megoldani. A pályázatok esetében az a gond, hogy az utak felújításához is sok önerőt kell biztosítani, nincsenek 100%-os támogatottságú pályázatok. Az önkormányzat a lakossági kéréseket meghallva, és elismerve a jogos igényeket a karbantartásra, a pályázati lehetőségeket, illetve az idei évben rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve ezen a téren is tett lépéseket az utak minőségének javítására, az alábbiak szerint:

Mencshely Halom-hegy Pincesor u. (2130, és 2146 hrsz.), Csemfai u. (083 hrsz) útjavítás (Tóth Földmunka Kft., szerződéses összeg 1 106 678.-Ft).

Mencshely Halom-hegy Vulkán utca (2137 hrsz.) útjavítás (Tóth Földmunka Kft., szerződéses összeg 951 992.-Ft)

Mencshely 414/10 és a kapcsolódó 2013 hrsz.-ú utak felújítása (Tóth Csaba egyéni vállalkozó, szerződéses összeg 1 346 200.-Ft)

Mencshely Halom-hegyi út (2247 hrsz.), Mély utca (2248 hrsz.) utak javítása, kátyúzása (Unió-Aszfalt Kő Kft, szerződéses összeg 7 071 360.-Ft)

A felsorolt utaknak a javítása 100%-ban önkormányzati forrásokból valósult meg, ezeknek a javításoknak az összege 10 476 230.-Ft.

A fentieken túlmenően sikerült pályázatból (tavaly is pályáztunk, de sikertelenül, az idén nyertünk), is forrást szerezni, mégpedig a Magyar Falu Program keretében áprilisban benyújtott pályázatot bírálták el kedvezően a nyár folyamán. Ez a pályázat kivételesen 100% támogatási intenzitású, és ebből a pályázati forrásból kerül felújításra a Mencshely 045 hrsz.-ú út (Strabag Kft, szerződéses összeg 13 887 326.-Ft)

Víz- és szennyvízközmű bővítése a Petőfi utcában:
A Petőfi utca 416/1, 419/33 és 419/34 hrsz.-ú ingatlanok víz- és szennyvízközmű ellátásához a főhálózat bővítésére volt szükség, hogy ezen ingatlanok víz- és szennyvízellátása is megoldható legyen, ekkora szakaszra pályázni nem lehetséges, az önkormányzat saját forrásból valósította meg ezt is. (Tóth Csaba egyéni vállalkozó, szerződéses összeg 6 684 959.-Ft)

Önkormányzati ingatlanok karbantartása:
Az utak és a közművek karbantartása, javítása, illetve bővítése mellett az Önkormányzat saját tulajdonú és üzemeltetésű ingatlanjainak karbantartására, állagmegóvására is figyelmet szükséges fordítani, ezért a hivatal, a ravatalozó, a Kultúrotthon, és a közösségi tér (múzeumudvar) karbantartási munkálataival kapcsolatban is döntés született (M20 Építők Kft Veszprém, szerződéses összeg 1 994 853.-Ft)

Emellett az önkormányzat rengeteg eszközzel, géppel, berendezéssel rendelkezik, amelynek biztonságos tárolása egyre inkább gondot okoz, erre is megoldást kellett találni. Ez pedig az, hogy a Kultúrotthon hátsó részén lévő nyílt rész beépítésre kerülne, ennek megvalósítására is keresett és talált kivitelezőt az önkormányzat. (Kőház2000 Kft, szerződéses összeg 5 798 969.-Ft)

Az önkormányzati ingatlanok karbantartása témában még egy fontos és halaszthatatlan dolog lenne, mégpedig a Kultúrotthon tetőcseréje, mert sajnos az esőzések során egyre jobban beázik, és romlik a tetőszerkezet. Erre a célra is pályázat került beadásra a Magyar Falu Program közösségi tér fejlesztése pályázat keretében még a nyár elején, mintegy 25 000 000.-Ft összegben. A pályázatot forráskimerülés miatt tartaléklistára tették, elbírálása egyelőre még függőben van

Önkormányzati zöldterületek karbantartása:
A zöldterületek karbantartása is nagy feladatot ró az önkormányzatra, mivel több hektár zöldterület tartozik a községhez. A legfőbb gondot az okozza, hogy a nincsen ember, aki vagy közmunkában, vagy szerződéses munkaviszonyban elvállalná az önkormányzat által felkínált munkalehetőséget. Így emberhiány miatt a gépesítésben lehet a probléma megoldását megtalálni. Ehhez is ember kell, azonban amíg jómagam, alpolgármester úr és az önkormányzat egy dolgozója bírja, csináljuk, ehhez megfelelő eszközök kellenek.(Jövőre mindenképp szükséges még egy fő karbantartó alkalmazása)

Az önkormányzat a saját forrása terhére az idei évben az alábbi eszközöket szerezte be:

Zöldterület karbantartásához egy nagy teljesítményű önjáró fűnyíró és egy bozótvágó-fűkasza beszerzése (ANDL Kft. Veszprém, szerződéses összeg 3 147 800.-Ft)

Lombgyűjtő gép beszerzése (Royalkert Kft Veszprém, szerződéses összeg 2 067 560.-Ft)

Falugondnoki busz beszerzése:
Tekintettel arra, hogy a jelenleg üzemelő falubuszt, már több mint 6 éve (szeptember 29.) szerezte be az önkormányzat, és viszonylag sok kilométert futott, és sajnos jelentős összegű üzemeltetésből fakadó javításai is voltak, ezért döntött a testület a falugondnoki busznak a Magyar Falu Program pályázat keretében történő cseréjéről. A pályázat benyújtásra került, és az első tartaléklistás döntést követően októberben döntés született a pályázat támogatásáról. Mencshely Község Önkormányzata így a jelenlegi Volkswagen Transporter járművet lecserélheti egy Ford Transit V363 Kombi Trend típusú kisbusz járműre. A nyertes pályázat támogatási összege 14 375 000.-Ft, amely tartalmazza az üzembe helyezés költségeit is.

Amint az új kisbusz megérkezik (várhatóan 6 hónap múlva), a jelenlegi kisbuszt az önkormányzat értékesíteni fogja, amelynek piaci értéke hozzávetőlegesen 4-5 millió Ft jelenleg. Az értékesített kisbusz ára szintén a kötelező önkormányzati feladatok ellátására lesz fordítva.

A falugondnoki busz témájában szükséges megemlíteni, hogy Asztalos Máté falugondnok elvégezte a nyáron a falugondnoki képesítést nyújtó tanfolyamot, amelynek során a munkájával kapcsolatban falugondnoki beszámolót kellett tennie a képviselő-testület előtt, amelyet a testület elfogadott.

Mencshely 039/7 hrsz-ú volt komposztáló telep telephely bérleti szerződése
Hosszú évek téves információi után, és az ügy idei évben megtörtént tisztázása folytán az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában került a Mencshely 039/7 hrsz.-ú 1.8678 ha területű ingatlan, ismertebb nevén a volt komposztáló telep. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat szabadon rendelkezhet az ingatlan sorsáról.
Az önkormányzatot megkereste egy vállalkozó, a tapolcai székhelyű Elmolight Bt, amely komposzt gyártásával foglalkozik, hogy szeretne Mencshelyen is egy telepet működtetni.
Hosszas tárgyalások, egyeztetések után megállapodás, majd testületi döntés született arról, hogy az önkormányzat a vállalkozónak tartós (5 éves) bérletbe adja ezt a területet. Vállalkozó elmondása alapján nem ismétlődhet meg az a bűzhelyzet, ami a több évvel ezelőtt komposzttelepet működtető másik céggel szemben merült fel. A vállalkozó ismertette a technológiát, amellyel dolgozni kíván, amelynek nem lesznek ilyen kellemetlen mellékhatásai. Vállalkozó a területet szerette volna megvenni, azonban pont amiatt, hogy a működtetés során esetlegesen mégis fellépő kellemetlen mellékhatás keletkezik, hatékonyabban fel tudjon lépni az önkormányzat, így a bérleti szerződés felmondhatóságával a vállalkozót kontroll alatt tarthassa. Ez az 5 éves bérlet egy próbaidőszak lesz, és ha minden rendben működik, akkor lehet tárgyalni a testületnek az telephely végleges eladásáról, vagy a bérleti szerződés meghosszabbításáról. Vállalkozó kijelentette, hogy a telephelyre a székhelyét is bejelentené, ha minden rendben lesz, és akkor az iparűzési adót is a településnek fizetné. A telephely megállapodott bérleti díja 50 000.-Ft/hó.

A telephellyel kapcsolatban másik fontos információ, hogy a vállalkozó lehetőséget biztosít a mencshelyi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek részére, hogy az ingatlanukon keletkező legfeljebb 6m3 zöldhulladékot évente két alkalommal, alkalmanként és lakcímenként legfeljebb 3m3 mennyiségben térítésmentesen átveszi a telephelyén. Az átvétel feltétele, hogy a zöldhulladék válogatott (fenyő és diófalevél nem beszállítható) és maximum 3cm frakcióra válogatott: műanyag-, fémhulladékoktól, kövektől mentes, továbbá nem gyűjtőzsákban kerül átvételre. A nem jogosultak körébe tartozó magánszemélyektől, továbbá a jogi személyektől, illetve a fent meghatározott mennyiségen felül leadott zöldhulladékot Bérlő a telephelyén kifüggesztett díjszabás szerint veszi át.

Kossuth-kilátó és Vulkán tanösvény bérbeadása
A település életében nagy visszhangot, aláírásgyűjtést kiváltó ügy volt, hogy az önkormányzat döntött arról, hogy 10+10 évre 10 000Ft/év bérleti díjért Éliás Gábor, Szili Dániel részére bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő kilátó építményt és Vulkán tanösvényt (az alattuk lévő terület magántulajdon!). Az önkormányzat pályázati fenntartási kötelezettsége az idei évben lejárt, erről a Magyar Államkincstár megküldte az értesítést. Sajnos erre a lépésre szükség van, mert a kilátó fenntartása, karbantartása sok pénzbe kerül, erre az önkormányzatnak nincsen fedezete. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park, és felettes szerve az Agrárminisztérium sem hajlandó átvenni, így más lehetőség nincs, mint a bérbeadás arra vonatkozóan, ha az építményt meg akarjuk menteni.

Nagyvázsonyi Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi támogatása
Az önkormányzat tavalyi évben több más támogatóval együtt támogatást nyújtott 200 000.-Ft összegben, hogy megvásárolhassák a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóságtól a gépjárművet, az idei évben pedig támogatja azt, hogy ennek a járműnek a felszerelésekkel ellátását meg tudják oldani, erre 100 000.-Ft összegű támogatást nyújtott önkormányzatunk.

Közterületek elnevezésének véglegesítése
Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 32/2018.(V. 10.) számú képviselő-testületi határozattal elindított, azonban be nem fejezett Mencshely Halom-hegy és Csemfa közterületek elnevezése eljárásra – idén döntött arról, hogy a Mencshely Halom-hegyi utaknak az alábbi elnevezést adja, így a hivatalos címregiszterben is ezene a néven szerepelnek:

Mencshely 078 hrsz.-ú utca Venyige út
Mencshely 082/060 hrsz.-ú utca Bazalt utca
Mencshely 083 hrsz.-ú utca Csemfai út
Mencshely 085/4 hrsz.-ú utca Kökörcsin utca
Mencshely 2005/3 hrsz.-ú utca Völgy köz
Mencshely 2013 hrsz.-ú utca Ibolya köz
Mencshely 2104 hrsz.-ú utca Erdőszéli utca
Mencshely 2196 hrsz.-ú utca Szőlővessző köz
Mencshely 2226/7 hrsz.-ú utca Hérics köz

Csatlakozás a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz
Veszprém város 2018 decemberében a régióval közösen nyerte el a Veszprém-Balaton2023 Európai Kulturális Főváros címet, amelynek során a Veszprém-Balaton-Bakony régió bemutathatja a világnak értékeit, kulturális sokszínűségét. Ezt a projektet a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. bonyolítja, amely folyamatos szakmai hátteret és segítséget biztosít a csatlakozók számára, érintve a projektmenedzsment, a rendezvényszervezés, a kiegészítő pályázati források bevonásának területeit.
Az EKF 2023 cím lehetőséget ad a régió településeinek a kulturális értékeik bemutatására. A különböző pályázati konstrukciókhoz meghatározott összegkeretek is tartoznak, amelyekhez a csatlakozó önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek, vagy akár gazdasági szervezetek is, elbírálás után hozzájuthatnak, és amelyekből a településeken megvalósuló, VEB2023-hoz kapcsolódó programokat finanszírozhatják. A csatlakozás díja 1 euró/lakos/év, amelyet forintosítva kell a településnek megfizetnie, az idei évben Mencshelyen ez 293 eurónak megfelelő forint.

Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2013.(XII. 3.) önkormányzati
rendelet módosításának előkészítéséről elvi döntés:
Az elmúlt időszakban elterjedt az a gyakorlat, hogy egyre több idegent, nem a faluban élt, mencshelyi kötődéssel nem rendelkező elhunytakat temetnek ide, mivel itt nem kell a sírhelyért fizetni. Ezért a testület döntött a rendelet felülvizsgálatáról, miszerint a nem mencshelyi kötődésű elhunyt személyek esetében lehessen sírhely-megváltási pénzt kérni, illetve a díszsírhely területének kialakítása, és urnafal létrehozása is célszerű lenne a temetőben.

Alpolgármester jutalmazása
Alpolgármester úr a 2020. és 2021. évben is folyamatos aktív munkájával segítette az önkormányzat szociális, kulturális, településigazgatási- és karbantartási feladatainak megvalósulását. Hatékonyan közreműködött a településüzemeltetés feladatainak végrehajtásában. Mindezek teljesülését a veszélyhelyzet okozta nehézségek ellenére elősegítette, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak sajnos nincsenek közfoglalkoztatottjai, így sok munka van, amit meg kell oldani (pl. közterületek karbantartása), amelyet alpolgármester úr is ellát, ezért az általam javasolt kéthavi jutalom megállapítását elfogadta a testület, melynek összege bruttó 269 200,- Ft volt.

Döntések, amelyek nem igényeltek átruházott testületi hatáskörben meghozott határozatokat, azonban amelyek szintén fontosak az önkormányzat szempontjából, ezek az alábbiak:

• komposzt-telep visszabirtoklása a DRV-től
• a meglévő sörpadok, asztalok felújítása
• padok cseréje a buszmegállóban, a régiek felújítás után a temetőbe kerültek
• telkek, utak kimérése
• kiülők lecserélése
• a 419/31 közpark és utak zúzása
• fák (25 db) ültetése temető, ill. parkoló
• tányérok, étkészletek vásárlása
• vitrines szekrény beszerzése a múzeumba
• értéktárnak molinó és paraván vásárlása
• virágtartók kihelyezése és virágosítás
• öntözéshez szivattyú beszerzése
• internet a Kultúrotthonba

A határozatokon túl rendeletek elfogadása is szükséges volt ezen időszakban, ez mindösszesen 7db önkormányzati rendeletet jelentett 2021-ben, az alábbiak szerint:

1/2021.(II. 15.) önk. rendelet Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2/2021.(III. 30.) önk. rendelet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

3/2021.(V. 25.) önk. rendelet A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

4/2021.(V. 25.) önk. rendelet A 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (zárszámadás)

5/2021.(VII. 29.) önk. rendelet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 15.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

6/2021.(IX. 6.) önk. rendelet A Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2004.(VIII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása (zártkert 2304/1-2325/8 hrsz övezet módosítása)

7/2021.(X. 15.) önk. rendelet A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Mencshely, 2021. október 21.
Szabó Zoltán László
polgármester