MEGHÍVÓ és előterjesztések- 2017. augusztus 24. 18 óra testületi ülés

 MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. augusztus 24. –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

 

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

1. Csatlakozási javaslat a szociális tűzifa pályázathoz

 2. Tájékoztató a Mencshely Község Önkormányzatának 2017. évi I.- II. negyedéves gazdálkodásáról

 3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosítására (I. melléklet)

 4. Mencshely Község közintézményeire vonatkozó energiagazdálkodási terv ismertetése (Melléklet II.)

5. Mencshely Község 2018- 2032 időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervére javaslat (melléklet II.)

 6. Bakonykarszt Zrt. vagyonkezelési szerződés módosítására javaslat

 7. Az egységes szerkezetbe foglalt felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet feladat-átvállalási megállapodás jóváhagyása

 8. Közterületek elnevezésére javaslat

 9. Mencshely, Halom- hegyi lakosok kérése

 10. NAPÁVA Nonprofit Kft. megkeresése

  1. Egyéb aktuális ügyek

Mencshely, 2017. augusztus 17.

Rauch Csaba
polgármester