Felhívás

FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

  • Önkormányzatunk anyagi helyzete, enyhén szólva, nem a legjobb. Ezért, sajnálatos módon, szeptember elsejétől, kénytelenek vagyunk egy karbantartóval dolgozni. Lényegében már e hónap közepétől így dolgozunk, mivel a szabadságot, ki kell adni.

Nyomatékosan felhívnánk a figyelmet, a 7/2016 sz-ú önkormányzati rendeletben foglaltakra:

  • Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni bel- és külterületen egyaránt: Az ingatlan melletti zöldterületet, élő sövényt ápolni, az útra (bármilyen burkolatú) kinyúló ágakat levágni, a keletkezett hulladékot elszállítani.
  • Az utak (bármilyen burkolatú) széleinek gyommentesítése, kaszálása, a belógó ágak nyesése, a hulladék eltávolítása az út melletti ingatlantulajdonos kötelessége.
  • A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégezi, bérmunkában elvégeztetheti. Kényszerkaszálás díja: négyzetméterenként 80 Ft+ ÁFA, közterület tisztántartási (hóeltakarítás, csúszásmentesítés, ároktisztítás) díja: folyóméterenként 800 Ft+ÁFA, amely a hordalék, avar stb elszállítási díját is tartalmazza, kiszállási díj 3000 Ft+ ÁFA.

Megértésüket és segítségüket megköszönve:

Mencshely Község Önkormányzata