2017. évi előterjesztések

Az alábbi hivatkozások a Google Drive felületén érhetőek el, új ablakban nyílnak meg, ahonnan letölthetőek, illetve kinyomtathatóak.

 

internet Mencshely 2017. 01. 12. nyilvános

Mencshely 2017. január 26. nyilvános ülés anyagai

 Mencshely Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2017. évi költségvetésének módosítására javaslat (melléklet; szöveges indoklás)

 Mencshely Község Önkormányzatának adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítása

 Mencshelyi 393 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására javaslat

 Mencshelyi 414/6 hrsz.-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlat megtárgyalása

 Nagyvázsony Malomkő utca 5 szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására javaslat

 Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítására való javaslat megtárgyalása

 VMJV Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

 A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

 Beszámoló az Észak Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

  A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának ismételt véleményezése (melléklet)

 Egyéb aktuális ügyek (egyéb/ 1.; egyéb/ 2.)

Mencshely  2017. február 23. nyilvános ülés anyagai

 Beszámoló a Község gyermekvédelmi helyzetéről

   Cordial Bt egészségügyi alapszolgáltatás támogatására javaslat

Felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének meghatározását tartalmazó megállapodás megtárgyalása

Mencshely Község gördülő fejlesztési tervének módosítására javaslat

Mencshely, Kútkertek településrészen lévő ingatlanok felajánlása – tulajdonjogának rendezése

Intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 17/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára javaslat

Egyéb aktuális ügyek