2016. évi előterjesztések

Az alábbi hivatkozások a Google Drive felületén érhetőek el, új ablakban nyílnak meg, ahonnan letölthetőek, illetve kinyomtathatóak.

 

2016. január 28.

 

internet Szilárd hulladék tervezet beszámoló

internet Előterjesztés a 2016 évi igazgatási szünetről

internet Önkormányzati segélyekről szóló döntés

internet Falugondnok továbbképzési terv

 Falugondnoki szakmai program és falugondnoki továbbképzési terv felülvizsgálata

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

internet Földházi Trans Kft. engedményezési ügye

internet Jelenléti ív, zárt ülés

internet Jelenléti ív

internet Köztisztviselők illetménykiegészítése

internet Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései

internet Meghívó zárt ülésre

internet Meghívó

internet Mencshely 2016. évi költségvetése

internet Mencshely község 2016. évi költségvetéséről rendelet tervezet

internet Mencshely község adóságot keletkeztető ügyleteinek megállapításáról határozat

internet Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi költségvetése

 

2016. február 11. rendkívüli ülés

 

internet Meghívó az ülésre

 

2016. február 25.

 

internet A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása módosításának támogatása

internet A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása

internet Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

info Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

info Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosításának támogatásáról

internet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának támogatásáról

internet Jelenléti ív

internet Meghívó az ülésre

internet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről

internet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása térítési díjak

internet Cordial Bt. Támogatási szerződés

internet Egyesületi támogatás

internet Gördülő Fejlesztési Terv

internet Központi Orvosi Ügyelet

internet Levél betelepítési kvóta

internet Zánkai Speciális Kutató Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület megkeresése

 

2016. március 24.

 

internet Jelenléti ív

internet Meghívó az ülésre

internet Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

internet Mencshely 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására előterjesztés, 2015. 10. 27.

internet Mencshely 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására előterjesztés, 2016. 03. 24.

internet Mencshely 2015. évi költségvetése

internet Mencshely 2015. évi költségvetése 2.

internet Mencshely község 2016. évi közbeszerzési terve

internet Mencshely község környezetvédelemről szóló rendeletének felülvizsgálatára előterjesztés

internet Mencshely község környezetvédelemről szóló rendeletének felülvizsgálatára előterjesztés

 

2016. április 21.

 

internet Mencshelyi 393 hrsz ingatlan hasznositasa előterjesztés

internet Mencshely 2015 sz. Hiv és Óvi napirendhez

internet Meghívó az ülésre

internet Zárszámadás

internet Zárszámadási rendelet indokolása

internet Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései

internet Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálata

internet Előterjesztés a 2015. évi ellenőrzésekről

internet Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására

internet Zárszámadás PDF

internet Zárszámadás hivatalos PDF

 

Roma kisebbségi Önkormányzat ülései

 

2016. február

 

internet Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

internet Jelenléti ív

internet Bevétel, kiadás

internet Likviditási terv

internet A nemzetiségi önkormányzat által tervezett főbb feladatok bemutatása

internet Roma Mencshely Nemzetiségi Önkormányzat határozata a 2016. évi költségvetéséről

 

2016. március

 

internet Meghívó az ülésre

internet Jelenléti ív

internet Bevétel, kiadás

internet A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

2016. június 23.

internet Beszámoló a mencshelyi község könyvtár 2015. évi tevékenységéről

internet 02. Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat Mencshely 2016 06

internet Hungaricum pályázati anyag

internetGyermekjóléti tevékenységről beszámoló 2015

internet Veszprémi Kistérség 2015. évi tevékenységéről beszámoló

internet Mencshely község 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat

internet Költségvetési rendelet módosítás mellékletei

2016. szeptember 29.

internetJavaslat a szociális tűzifa programhoz való csatlakozásra

internetNivegy-Trans Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására javaslat

internetHelyi építési szabályzattal kapcsolatos törvényességi felhívás tájékoztató

internetRészvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016/2017. évi fordulójában

internetElőterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről (rendelet tervezet)

internetTóth Csaba, mencshelyi lakos kérelme a Mencshely 414/6 hrsz.-ú terület megvásárlására

2016. október 27.

internetMencshely Község Közbiztonságáról beszámoló

internetBeszámoló a település egészségügyi helyzetéről (fogorvosi beszámoló)

internetMencshely Község helyi adórendeletének felülvizsgálata

internetA 2016. évi közmeghallgatás előkészítése

internetJavaslat Mencshely Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására

internetElőterjesztés Mencshely Község 2017. évi munkatervének elkészítésére

internetElőterjesztés ASP rendszer kialakításához pályázat benyújtása

internetElőterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására

internetBalatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatára javaslat

2016. november 24.

internetTájékoztató a Mencshely Község Önkormányzatának 2016. évi I.- III. negyedéves gazdálkodásáról

internetMencshely Község 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat (Előterjesztés melléklete)

internetElőterjesztés Mencshely Község 2017. évi költségvetési koncepciójára

internetJavaslat Mencshely Község Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet módosítására

internetJavaslat a Bakonykarszt Zrt. vagyonkezelési szerződés módosítására

internetElőterjesztés a helyi adókról szóló 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

internetA kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése