Hirdetmény közterület elnevezésére beérkezett kezdeményezésről

Hirdetmény közterület elnevezésére beérkezett kezdeményezésről

Mencshely község Önkormányzata a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VII.29.) önkormányzati rendeletének 7. § (3) bekezdése alapján lakossági véleményezés és további javaslattétel céljából az alábbi hirdetményt teszi közzé:

Tárgy: Javaslat közterület elnevezésére

Javaslattevő(k): Szili Dániel mencshelyi lakos

Elnevezésre javasolt közterület: Mencshely belterület 2181/1. helyrajzi számú, természetben a Halom – hegyen található önkormányzati út

Az elnevezésre javasolt közterület tulajdonosa, kezelője, üzemeltetője:

Tulajdonos:                 Mencshely község Önkormányzata

Kezelő:                       Mencshely község Önkormányzata

Üzemeltető:                Mencshely község Önkormányzata

Javasolt elnevezés:     Présház utca      

Javaslat indoklása:

Az utcára jellemző épületek legtöbbje présház.

A javaslattal kapcsolatos vélemények, további javaslatok 2016. április 30-ig a Nagyvázsonyi Közös Hivatalhoz (8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96.) eljuttatott levélben, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a jegyzo@nagyvazsony.hu e-mail címen tehetők.

A közterület elnevezésére vonatkozó javaslatot vagy javaslatokat Mencshely község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a Földrajzinév-bizottság véleményezi a beérkezett javaslatokat. A bizottság véleményének figyelembe vételével a beérkezett javaslatokról Mencshely község Önkormányzat Képviselő – testülete dönt.

Rauch Csaba s.k. polgármester