Felhívás ebtartás szabályaira

angry-dog-1307194-638x373Településünkön az utóbbi időben jelentős gondot okoz a közterületen kóborló ebek száma. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem több esetben a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állatuk a tartás helyét ne hagyhassa el. Előfordul az is, amikor az állattartók azt sem tartják be, hogy bekerítetlen ingatlanon tilos ebet szabadon tartani. Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az üzletekbe, óvodába, iskolába. A kutyák azonosításánál további gondot jelent, hogy mind a mai napig előfordul, hogy a kutyák nincsenek mikrochip megjelöléssel ellátva. A fent leírtak miatt indokoltnak tartom az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjuk:

 

Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell a szökésveszély megakadályozása érdekében. Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni. Az eb tulajdonosa és tartója a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál az önkormányzati Eb nyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni. A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.

 

Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírság mértéke 30.000,- Ft-tól több millió forintig terjedhet a szabályszegések számától függően. A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig terjedhet. A szabálysértési eljárás lefolytatására a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal  rendelkezik hatáskörrel.

 

A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt jelentenek mind az ember-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra. Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében ezúton is felszólítunk minden kutyatartót, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon.

 

Tájékoztatom a kedves Olvasókat, hogy 2016. április 1-ét követően rendszeres és fokozott és fokozott ellenőrzést végez Hivatalunk a kóbor ebek befogása és az állattartás – különösen az ebtartás – szabályainak betartása érdekében. A vonatkozó rendelkezéseket megszegő állattartók ellen eljárást kezdeményezünk.

 

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm.