TÁJÉKOZTATÁS!

TÁJÉKOZTATÁS

Önkormányzatunk iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján:

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
b) a három- vagy több gyermekes, vagy
c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Mencshely Községben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Mencshely Községben tartózkodó tanulói részére.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány a Községházán igényelhető! A kérelem benyújtási határideje a 2020. szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő!

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Mencshely Községben lakik, továbbá a tanulói jogviszony igazolást!

A pénzben megállapított támogatás a megadott folyószámlára történő utalással, valamint — annak hiányában — postai úton kerül kifizetésre. A támogatás összege tanulónként egységesen 10.000,- forint.

Mencshely, 2020. 09.03.

Szabó Zoltán László

polgármester