MEGHÍVÓ! 2018. május 10. 17:30 Képviselő testületi ülés

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 10. –én (csütörtökön) 17:30 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. 2018 évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (I. sz. melléklet)

 2. Közbiztonsági beszámoló 2017.

 3. Mencshely Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása

 4. Mencshely Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat

 5. Mencshely község Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

 6. Mencshely Község 2019-2023 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

 7. Mencshely- Halom hegy utcáinak elnevezésére javaslat

 8. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Nagyvázsony, 2018. május 4.

Rauch Csaba
polgármester