MEGHÍVÓ! 2018. február 28. 18 óra Testületi ülés

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 28. –án (szerdán) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Polgármesteri Hivatal

 1. Közösen fenntartott intézmények 2017. évi elszámolása (KÖH, Egészségház, Óvoda)
 2. Mencshelyi Települési Értéktár Bizottság működéséről tájékoztató
 3. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítására javaslat
 4. Mencshely község 2018. évi közbeszerzési tervére javaslat
 5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 7. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatára javaslat
 8. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS
 Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása