MEGHÍVÓ! Képviselő testületi ülés 2017. november 30. (csüt.) 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. november 30.-án (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Polgármesteri Hivatal

 1. Mencshely Község Települési Arculati kézikönyvének elfogadására javaslat

 2. Mencshely Község településkép védelmi rendelet-tervezetének elfogadására javaslat (I. sz.melléklet; II. sz. melléklet)

 3. Mencshely Község 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat

 4. Javaslat Mencshely Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására

 5. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről felülvizsgálatának szükségességéről előterjesztés

 6. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet módosítására

 7. Mencshely Község Önkormányzatának 2018. évi munkatervére javaslat

 8. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Mencshely, 2017. november 23.

Rauch Csaba
polgármester