MEGHÍVÓ! Képviselő- testületi ülés 2017. október 26. 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 26.-án (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Polgármesteri Hivatal

 1. Beszámoló a Község egészségügyi helyzetéről (fogászati beszámoló)

 2. A szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 8/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 3. Iskolai körzethatárok véleményezése

 4. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 5. VKTT Társulási Megállapodás és alapító okirat módosítására javaslat (I. sz. melléklet., II. sz. melléklet.)

 6. Előterjesztés a 2017. évi közmeghallgatás előkészítésére

 7. Mencshely Község településképi rendeletének előkészítésének megtárgyalása

 8. Egyéb aktuális ügyek

 

ZÁRT ÜLÉS

Beiskolázási támogatási kérelmek elbírálása

Rauch Csaba
polgármester