MEGHÍVÓ! 2017. június 22. Képviselő- testületi ülés 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 22. –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

  1. Tájékoztató a KSZR 2016. évi tevékenységéről Mencshely Községben
  2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának társulási szerződésének módosítására javaslat
  3. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosítására javaslat
  4. Mencshelyi 12-es hrsz.-ú ingatlanon parkolóhely kialakítására javaslat
  5. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

  1. Helyi szociális ügyek elbírálása

Mencshely, 2017. június 16.