Felhívás

FELHÍVÁS!

Mencshely Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló módosított 5/2014.(IV. 27.) önkormányzati rendelet 5/A.§-a alapján 2020. május 19-től az önkormányzat a község közigazgatási területéhez tartozó külterületi ingatlanokról elszállítja a kizárólag a közszolgáltató által biztosított, emblémázott műanyag (Probio) zsákban gyűjtött háztartási hulladékot.
A zsákok megvásárolhatók a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodájában (8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.) a Községházán (8271 Mencshely Fő. u. 21) és a Madaras Pincészetnél (Halom-hegy 080/28 hrsz.). A külterületi hulladékszállítás heti egyszeri gyakorisággal történik, a Közszolgáltató által biztosított szállítást megelőző napon (általában kedd). Az ettől eltérő szállítási napról az önkormányzat a helyben szokásos módon (hirdető, elektronikus felületek) értesíti a külterületi ingatlantulajdonosokat.
Az ingatlantulajdonos kötelessége olyan zárt tárolási feltételek biztosítása az ingatlanán, amelyben elhelyezett műanyag zsákokban a vadon élő, kóbor állatok (róka, sakál, macska, kutya, borz, stb.) nem tehetnek kárt, illetve amely a szállításkor a szállítást végzők részére szabadon megközelíthető, hozzáférhető és üríthető.
Az önkormányzat 2020. augusztus 19. napjától megszünteti a 051/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen jelenleg kialakított hulladék-gyűjtőpontot, amely a megszüntetés napjáig azonban még párhuzamosan üzemel, a külterületi ingatlanokról való szállítással együtt. A megszüntetés napjától kezdődően a 051/3 hrsz.-ú területen elhelyezett hulladék-gyűjtőpont területén semmilyen hulladék nem helyezhető el, az elhelyezett bármilyen hulladék lerakása, illegális hulladék elhelyezésnek minősül!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196.§ (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el.
E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság.

Mencshely Község Önkormányzata