MEGHÍVÓ! 2018. február 28. 18 óra Testületi ülés

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 28. –án (szerdán) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Polgármesteri Hivatal

 1. Közösen fenntartott intézmények 2017. évi elszámolása (KÖH, Egészségház, Óvoda)
 2. Mencshelyi Települési Értéktár Bizottság működéséről tájékoztató
 3. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítására javaslat
 4. Mencshely község 2018. évi közbeszerzési tervére javaslat
 5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 7. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatára javaslat
 8. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS
 Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása

MEGHÍVÓ!- Közmeghallgatás 2017. december 14. 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete és testületi ülést és közmeghallgatást tart 2016. december 14. –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel, melyre ezúton meghívom.

Helye: Faluház, Mencshely

 1. Közmeghallgatás

 2. Egyéb aktuális ügyek

Rauch Csaba
polgármester

Meghívó! Együttes ülés 2017. december 7. 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely, Nagyvázsony, és Pula Község Önkormányzatának
képviselő-testülete
2017. december 07. –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel
együttes és nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Kultúrház

 1. Beszámoló a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról (I. sz. melléklet.; II. sz. melléklet)

 2. Tájékoztató a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi I.- III. negyedéves gazdálkodásáról

 3. Tájékoztató Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2017. évi I.- III. negyedéves gazdálkodásáról

 4. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítására javaslat

 5. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének módosítására javaslat

 6. Javaslat a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalására

 7. Javaslat a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének megtárgyalására (melléklet)

 8. A közös tulajdonban lévő Egészségház 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

 9. Javaslat a 2018. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről (rendelettervezet)

 10. Rendelettervezet Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról

 11. Egyéb aktuális ügyek

Rauch Csaba
polgármester

MEGHÍVÓ! Képviselő testületi ülés 2017. november 30. (csüt.) 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. november 30.-án (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Polgármesteri Hivatal

 1. Mencshely Község Települési Arculati kézikönyvének elfogadására javaslat

 2. Mencshely Község településkép védelmi rendelet-tervezetének elfogadására javaslat (I. sz.melléklet; II. sz. melléklet)

 3. Mencshely Község 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat

 4. Javaslat Mencshely Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására

 5. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről felülvizsgálatának szükségességéről előterjesztés

 6. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet módosítására

 7. Mencshely Község Önkormányzatának 2018. évi munkatervére javaslat

 8. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Mencshely, 2017. november 23.

Rauch Csaba
polgármester