MEGHÍVÓ! Képviselő testületi ülés 2017. november 30. (csüt.) 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. november 30.-án (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Polgármesteri Hivatal

 1. Mencshely Község Települési Arculati kézikönyvének elfogadására javaslat

 2. Mencshely Község településkép védelmi rendelet-tervezetének elfogadására javaslat (I. sz.melléklet; II. sz. melléklet)

 3. Mencshely Község 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat

 4. Javaslat Mencshely Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének tárgyalására

 5. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről felülvizsgálatának szükségességéről előterjesztés

 6. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet módosítására

 7. Mencshely Község Önkormányzatának 2018. évi munkatervére javaslat

 8. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Mencshely, 2017. november 23.

Rauch Csaba
polgármester

MEGHÍVÓ! Képviselő- testületi ülés 2017. október 26. 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 26.-án (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Mencshely, Polgármesteri Hivatal

 1. Beszámoló a Község egészségügyi helyzetéről (fogászati beszámoló)

 2. A szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 8/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 3. Iskolai körzethatárok véleményezése

 4. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 5. VKTT Társulási Megállapodás és alapító okirat módosítására javaslat (I. sz. melléklet., II. sz. melléklet.)

 6. Előterjesztés a 2017. évi közmeghallgatás előkészítésére

 7. Mencshely Község településképi rendeletének előkészítésének megtárgyalása

 8. Egyéb aktuális ügyek

 

ZÁRT ÜLÉS

Beiskolázási támogatási kérelmek elbírálása

Rauch Csaba
polgármester