Mencshely Község Önkormányzatának képviselő testület ülése 2017. március 23. 18 óra

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 23. –án (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének módosítására javaslat (melléklet)
 2. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítására javaslat (melléklet)
 3. Mencshely Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2016. évi költségvetésének módosítására javaslat (szöveges indoklás; melléklet)
 4. Mencshely község településrendezési eszközeinek, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzat elfogadásáról. Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálata
 5. Javaslat a „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról” szóló rendelet megalkotására
 6. Javaslat az anyakönyvi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról szóló 4/2011 (IV.07.) önkormányzati rendelet módosítására
 7. Mencshely Község 2018- 2032 időszakára vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervére javaslat
  (1.sz. melléklet; 2. sz. melléklet)
 8. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a beiratkozás időpontjának meghatározására javaslat (hirdetmény)
 9. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

 1. Helyi szociális ügyek elbírálása

Mencshely, 2017. március 16.

Rauch Csaba

polgármester

Mencshely Község Önkormányzatának 2017. január havi ülése

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 26. –án (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. Mencshely Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2017. évi költségvetésének módosítására javaslat (melléklet, szöveges indokolás)
 2. Mencshely Község Önkormányzatának adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítása
 3. Mencshelyi 393 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására javaslat
 4. Mencshelyi 414/6 hrsz.-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlat megtárgyalása
 5. Nagyvázsony Malomkő utca 5 szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására javaslat
 6. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítására való javaslat megtárgyalása
 7. VMJV Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 8. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása
 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 10. Beszámoló az Észak Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről
 11. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának ismételt véleményezése (melléklet)
 12. Egyéb aktuális ügyek ( 12./a; 12./b)

ZÁRT ÜLÉS

 1. Tóth Csaba képviselő mandátumának megszűnése
 2. Helyi szociális ügyek elbírálása

Nagyvázsony, 2017. január 19.

Rauch Csaba
polgármester

meghívó2MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mencshely közös testületi ülést és közmeghallgatást tart

2016. december 15. –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel,

melyre ezúton meghívom.

Helye: Faluház, Mencshely

 1. Közmeghallgatás
 2. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Horváth Magdolna Henrietta                                         Rauch Csaba

RNÖ Mencshely elnök                                               polgármester