MEGHÍVÓ! 2017. május 25. (csütörtök) Képviselő- testületi ülés

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 25 –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. A Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer megnevezésű, 11-03072-1-007-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodás elfogadása (1. sz. melléklet; 2.sz. melléklet; 3.sz. melléklet)

 2. Beszámoló Mencshely község Önkormányzata és szervei 2016. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről (1.sz. melléklet; 2.sz. melléklet; 3.sz. melléklet; 4.sz. melléklet; 5.sz. melléklet😉

 3. Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

 4. Hatósági beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről Mencshely vonatkozásában

 5. Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás (VKTT) 2016. évi tevékenységéről beszámoló

 6. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása

 7. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadás

 8. Mencshely Község Önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása

 9. Mencshely Község 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat

 10. Mencshely 414/6 hrsz.-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatok megtárgyalása

 11. Kaiserné Bocskay Beáta megkeresése

 12. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Helyi szociális ügyek elbírálása

Mencshely, 2017. május 17.

Mencshely Község Önkormányzatának 2017. április havi ülése

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 27 –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. Nagyvázsony 11-19196-1-003-00-10 jelzésű ivóvízellátó, valamint a Nagyvázsony 21-19196-1-008-01-03 jelzésű szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű rendszer ellátásért felelősök jogait és kötelezettségeiről szóló megállapodás tervezet elfogadására javaslat

 2. Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálása

 3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelem 2016. évi beszámolója

 4. Mencshely község Települési Arculati kézikönyvének elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása (I. melléklet; II. melléklet; III. melléklet)

 5. Javaslat a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és a 122/2015.(V. 26.) Korm.rendelet az energiahatékonyságról szóló tv. vrh- ban foglalt energia megtakarítási intézkedési terv elkészítésére

 6. Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosítására

 7. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

  1. Helyi szociális ügyek elbírálása

Mencshely, 2017. április 20.

Rauch Csaba
polgármester