MEGHÍVÓ! 2017. május 25. (csütörtök) Képviselő- testületi ülés

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 25 –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. A Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer megnevezésű, 11-03072-1-007-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodás elfogadása (1. sz. melléklet; 2.sz. melléklet; 3.sz. melléklet)

 2. Beszámoló Mencshely község Önkormányzata és szervei 2016. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről (1.sz. melléklet; 2.sz. melléklet; 3.sz. melléklet; 4.sz. melléklet; 5.sz. melléklet😉

 3. Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

 4. Hatósági beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről Mencshely vonatkozásában

 5. Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás (VKTT) 2016. évi tevékenységéről beszámoló

 6. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása

 7. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadás

 8. Mencshely Község Önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása

 9. Mencshely Község 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat

 10. Mencshely 414/6 hrsz.-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatok megtárgyalása

 11. Kaiserné Bocskay Beáta megkeresése

 12. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

Helyi szociális ügyek elbírálása

Mencshely, 2017. május 17.