Mencshely Község Önkormányzatának 2017. április havi ülése

MEGHÍVÓ

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 27 –én (csütörtökön) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal, Mencshely

 1. Nagyvázsony 11-19196-1-003-00-10 jelzésű ivóvízellátó, valamint a Nagyvázsony 21-19196-1-008-01-03 jelzésű szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű rendszer ellátásért felelősök jogait és kötelezettségeiről szóló megállapodás tervezet elfogadására javaslat

 2. Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálása

 3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelem 2016. évi beszámolója

 4. Mencshely község Települési Arculati kézikönyvének elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása (I. melléklet; II. melléklet; III. melléklet)

 5. Javaslat a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és a 122/2015.(V. 26.) Korm.rendelet az energiahatékonyságról szóló tv. vrh- ban foglalt energia megtakarítási intézkedési terv elkészítésére

 6. Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosítására

 7. Egyéb aktuális ügyek

ZÁRT ÜLÉS

  1. Helyi szociális ügyek elbírálása

Mencshely, 2017. április 20.

Rauch Csaba
polgármester